Automatyzacja w służbie planowania, czyli jak nowocześnie zorganizować pracę w zakładzie produkcyjnym

Automatyzacja zakładu produkcyjnegoNiewłaściwe rozdysponowanie materiałów czy nieproporcjonalnie duża liczba odpadów powstających w procesie produkcyjnym generują największe koszty. Dla niektórych zakładów wytwórczych może to być nawet kilka milionów złotych w skali roku - mówi Maciej Wiertel, prezes zarządu firmy doradczej Staufen Polska. Co zrobić, aby proces produkcji nie przynosił aż tak dużych strat?

Jak zoptymalizować nie tylko samą produkcję, ale także jej organizację? Rozwiązaniem tych i innych problemów jest zastosowanie automatycznych systemów zarządzających produkcją.

Z naszego tekstu dowiesz się:

  • Kiedy tradycyjne planowanie zawodzi?
  • Jakie możliwości dają systemy automatyzujące organizację produkcji?
  • Jakie korzyści płyną z automatyzacji zarządzania produkcją?

Kiedy tradycyjne planowanie zawodzi?

Zaawansowane układy sterujące czy oprogramowanie służące do kontroli maszyn to standardowe już elementy wyposażenia hal produkcyjnych. Dlaczego jednak automatyzacji wymaga również sama organizacja pracy? Produkcja jest wieloetapowa - produkt zostaje poddany wielu rozmaitym procedurom, przechodzi przez ręce co najmniej kilkunastu pracowników i jest opatrywany często bardzo zróżnicowaną dokumentacją. Sama archiwizacja tych danych, nie mówiąc o ich analizie, bywa problematyczna. Dodatkową kwestią wartą przemyślenia jest organizacja pracy zakładu produkcyjnego w sytuacjach ,,kryzysowych” - w razie awarii, nieplanowanego przestoju czy zmiany priorytetów realizowanych zamówień.

Możliwości systemów automatyzujących organizację produkcji

Systemy pozwalające na automatyczne zarządzanie produkcją zbierają zróżnicowane informacje dotyczące stanu technicznego maszyn, czasu pracy, dostępnych zasobów czy przebiegu całego procesu produkcyjnego. Pozwalają na monitorowanie stanu magazynowego oraz dostępności maszyn, rozdzielanie zadań, kontrolowanie rzeczywistego czasu pracy. Ułatwiają i przyspieszają dostęp do pełnej dokumentacji. Co ważne, umożliwiają również zmianę harmonogramu działań bez szkody dla najbardziej priorytetowych zleceń.

Korzyści z automatyzacji zarządzania produkcją

Optymalne zagospodarowanie powierzchni magazynowej

Nowoczesne oprogramowanie nie tylko pozwala na zaawansowaną ewidencję towarów, ale także pomaga optymalnie rozmieścić materiały czy części w magazynie. Większość z dostępnych na rynku systemów wyposażona jest w funkcje, które umożliwiają wprowadzenie reguł dotyczących lokalizacji produktów - przykładowo ustalenie priorytetów w zakresie rozkładu towaru. Pozwala to maksymalnie wykorzystać powierzchnię magazynu czy hali produkcyjnej.

Ograniczenie czasu komplementacji materiałów lub zamówień

Wytyczenie optymalnej ścieżki, po której będzie poruszała się osoba kompletująca zamówienia? Zaplanowanie obsługi wieloetapowych procesów kompletacyjnych? Te zadania najlepiej powierzyć automatycznym systemom. Dzięki temu nie tylko unikniemy błędów, ale także przeoczeń - maszyna jest w stanie zanalizować jednocześnie większą ilość danych niż człowiek.

Eliminacja błędów podczas realizacji zadań

Wykorzystanie kodów kreskowych czy weryfikacja wagowa to podstawowe metody kontroli towarów. Automatyczne systemy zarządzające produkcją potrafią jednak o wiele więcej - przykładowo za ich pomocą wygenerujemy historię każdej jednostki towarowej (w zakresie partii, lokalizacji, dokumentów, a nawet pracujących nad nią osób). Wszystko to gwarantuje bardzo wysoki poziom kontroli procesu produkcyjnego.

Kontrola efektywności pracy

Zadaniowy tryb pracy to w zakładach produkcyjnych standard. Nowoczesne systemy umożliwiają nadzorowanie pracowników poprzez kontrolę czasu pracy czy ewidencję postępów. Pozwalają na wielopoziomową kontrolę (przez brygadzistów czy kierowników zmian), a dodatkowo analizują dotychczas wprowadzone dane i sugerują kolejne kroki bądź alternatywne operacje.

Redukcja kosztów

Optymalne wykorzystanie czasu pracy, powierzchni magazynowej i dostępnych materiałów - wszystko to przekłada się na znaczną redukcję ostatecznych kosztów produkcji. Systemy zarządzające procesami produkcyjnymi pozwalają kontrolować towar także wtedy, kiedy opuści on halę produkcyjną - moduły odpowiedzialne za nadzór nad odbiorem towaru pozwalają dodatkowo ograniczyć koszty transportu.

Autor: www.autoid.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze