Kim są Digital Natives?

Digital NativeDla pokoleń digital native Internet jest naturalnym środowiskiem. Nie znają epoki sprzed rewolucji naukowej; bez komputeryzacji większości dziedzin życia. Kim są osoby określane terminem digital natives i które pokolenia zaliczają się do tego grona?

Wraz z rozwojem technologicznym i upowszechnieniem się Internetu zmieniła się forma komunikacji. Tę pokoleniową różnicę możemy dostrzec gołym okiem - wystarczy tylko spojrzeć na to, w jaki sposób komunikują się ze sobą osoby starsze oraz na to, w jaki sposób obchodzą się z dobrami technologicznymi. Warto podkreślić, że osoby dorastające wraz z rozpowszechnianiem się dostępu do Internetu komunikują się w zupełnie inny sposób niż osoby dorosłe czy starsze, dla których Internet nie jest jak gdyby "naturalnym środowiskiem".

Pojęcie "Digital Native"

Pojęcie "Digital Native" powstało, aby opisać osoby, które urodziły się już w czasach, kiedy to Internet dominuje w skali globalnej. Są to zupełnie nowe warunki do wychowania człowieka - w przeszłości nie było przecież globalizacji, produktów dostępnych na całym świecie, ani możliwości komunikowania się z osobami na drugim końcu ziemi. Termin został spopularyzowany przez Marca Prensky'ego, pisarza i specjalistę od edukacji, już w 2001 roku.

Co jednak oznacza Digital Natives? Określa on osoby, dla których komunikacja za pośrednictwem Internetu, a w szczególności mediów społecznościowych, jest jak gdyby językiem "ojczystym", ponieważ z taką formą komunikacji mieli do czynienia od zawsze. Warto w tym miejscu podkreślić, że samo pojęcie wychodzi poza granice komunikacji międzyosobowej, a określa również umiejętność posługiwania się specyficznym językiem gier komputerowych, mediów społecznościowych czy komputerów. Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna badacze bili na alarm, że uintensywnienie się komunikacji za pośrednictwem Internetu będzie miało negatywny wpływ na umiejętności związane z komunikacją niewerbalną, a także relacje międzyosobowe ulegną przez to osłabieniu. Dzisiaj wiemy, że media społecznościowe nie tyle służą poznawaniu nowych osób, co podtrzymywaniu relacji z naszymi przyjaciółmi. Nie mają również większego wpływu na kompetencję komunikacyjną w niewerbalnym wymiarze.

Milenialsi i pokolenie Z

Do Digital Natives zaliczają się tak zwani Milenialsi, o których wiele mówi się w mediach, oraz pokolenie Z, które dostęp do Internetu posiada praktycznie od urodzenia. Milenialsi (nazywani również pokoleniem Y) to osoby dorastające na przełomie wieków. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że ramy czasowe będą tutaj nieprecyzyjne - wyróżnienie pokolenia Y jako digital natives polega na dostępności do sieci, a Internet nie upowszechniał się tak samo we wszystkich krajach.

Pokoleniem Z z kolei określa się osoby, które urodziły się na przełomie wieków oraz w późnych latach dziewięćdziesiątych. Osoby te nie znają ery przedinternetowej, a także bez najmniejszych problemów i oporów korzystają z dóbr technologicznych i komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Autor: www.bookero.pl.

Komentarze