Netokracja i informacjonalizm

Społeczeństwo informacyjne - NetokracjaNetokracja to wizja rzeczywistości i świata, opierająca się na działaniach w Internecie, która została przedstawiona w dziele o tytule "Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie" przez Alexandra Barda i Jana Söderqvista.

Według autorów powstaje nowa elita użytkowników i władzy, która działa za pomocą sieci. Głównym punktem oparcia netokratów jest informacja, którą czerpią z różnych źródeł. Jednak dla ludzi tej społeczności dyplomy i odznaczenia naukowe nie są na pierwszym miejscu, schodzą na drugi plan, w ogóle nie zwraca się na nie uwagi. Ich głównym celem jest dążenie do ekskluzywnej rozrywki, nowych wrażeń i doświadczeń - ukrytej przed ludźmi spoza elity. Sprawą kluczową są dla nich prawa autorskie, ponieważ ich działalność polega głównie na tworzeniu nowych patentów, które umieszczają w Internecie. Kierują się głównie netykietą, czyli zbiorem zasad panujących i obowiązujących w Internecie. Do ich grupy nie mogą należeć ludzie, którzy nie posiadają informacji przydatnych w tym społeczeństwie. Informacje takie muszą być oryginalne, unikalne i niedostępne dla innych ludzi. Żeby wstąpić do tej społeczności niepotrzebne są pieniądze, ale właśnie wiedza, kontakty i nowe pomysły.

Netokraci tworzą własny program polityczny zwany pluralchią. Powoduje to kryzys demokracji, ponieważ ludzie, którym nie pasuje sytuacja, co chwilę zmieniają swoje poglądy na takie, które im odpowiadają. Dzięki temu, że działają w sieci, ciągłe zmiany nie są na dla nich problemem. W sieci każdy jest swoim panem, interes grupy przestaje być ważny, a więc prawo jest notorycznie łamane. Zanika granica między legalnością a przestępstwem.

Informacjonalizm

Tematem powiązanym z netokracją jest informacjonalizm, który jest epoką, powstałą nagle, kilkadziesiąt lat temu. Swoje pierwsze korzenie zapuścił on w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Finlandii. Od razu powstał pewnego rodzaju spór o to, gdzie umieścić tę epokę. Wiele stanowisk opowiadało się za tym, że informacjonalizm jest wyróżnioną częścią świata ponowoczesnego. Inni zaś pokusili się o stwierdzenie, że niedługo nasz świat będzie można nazwać światem informacjonalizmu, ludzi - społeczeństwem informacyjnym, a to dzięki sporej ekspansji informatyki do naszego życia.

Jeśli mówimy o przejawach informacjonalizmu na przestrzeni lat, można tu przywołać chociażby zmiany jakie następowały w różnych epokach. W średniowieczu, gdzie panował feudalizm, a większość ludzi mieszkała na wsi, głównym zajęciem oraz źródłem utrzymania była praca na roli. Praca fizyczna była w cenie, gdyż nie istniały maszyny, które ułatwiały codzienne prace. Ludzie już wtedy posługiwali się informacją, lecz dotyczyło to zaledwie wąskiej grupy społecznej, gdyż ok. 90% ludzkiego gatunku było analfabetami.

W czasach nowoczesnych, czyli ok. XXVI - XXVII w., nastąpiły znaczne przemiany. Wiązały się one z panującym wtedy kapitalizmem. Swój jeszcze większy rozrost zawdzięczają wynalezieniu pierwszej maszyny parowej w XXVIII w. Dalsza masowa produkcja maszyn powodowała gwałtowną industrializację - uprzemysłowienie. Przemysł powoli stawał się podstawowym narzędziem gospodarki, a także źródłem utrzymania w państwie. Praca fizyczna zaczęła tracić na znaczeniu. Zaczęto walczyć z analfabetyzmem, wprowadzono obowiązek szkolny. Wymagano wykwalifikowanych kadr. Wzrosła rola wolnych zawodów, profesji i nauki. Powstały szkoły oraz uniwersytety.

Czasy ponowoczesne to nic innego, jak wzrastający postęp technologiczny - nowe wynalazki i dziedziny wiedzy. Czasom tym zawdzięczamy powstanie cybernetyki, elektroniki, biologii molekularnej oraz co najważniejsze - informatyki. Powstały nowe teorie informacji, wraz z nią zaczęto konstruować pierwsze prototypy komputerów, pierwsze automaty, roboty oraz programy. Nowe technologie doprowadziły do powstania urządzeń, zawodów, a co za tym szło - zmusiły do powstania nowych kompetencji użytkowników, profesji, nowych form organizacji społecznej, a nawet nowych form rozrywki i sztuki.

Informacjonalizm to również nowy paradygmat technologiczny oparty na zwiększaniu wydajności w zakresie przetwarzania informacji poprzez wykorzystanie rewolucji w mikroelektronice. Istnieje w nim możliwość natychmiastowego połączenia każdego z każdym, łatwość i elastyczność rozpowszechniania wiedzy, somorealizującego mechanizmu interakcji pomiędzy wiedzą, techniką a przetwarzaniem informacji. Technika stanie się wartością samą w sobie, a ludzie będą z niej korzystać. To oni zaczynają ją napędzać, a netokracja będzie się w tej epoce rozwijać, a w zasadzie już zaczęła.

W informacjonalizmie informacja zaczyna grać szczególną rolę, może mieć wyróżnioną pozycję. Następuje w niej wielki rozwój, zaczęto tworzyć różne maszyny, np. komputery, wynaleziono internet. Wszystkie nowe urządzenia musiały być oparte na informacji, tj. musiały być sterowane przez odpowiednio napisane programy. Nowe technologie umożliwiły gromadzenie nowych informacji cyfrowych. Bez tych urządzeń netokracja ani jej hierarchie nie mogłyby istnieć. Wraz z pojawieniem się nowych technologii pojawiły się również nowe zawody, nowe formy współpracy. Sieć zaczęła się rozwijać, ludzie zaczęli tworzyć i przyjmować różne pozycje; niektórzy prowadzą biznes w Internecie, inni wykorzystują go do promocji własnych firm, a jeszcze następni zarabiają na nim, oferując różne usługi, jak np. grafika na strony, reklamy itd. To właśnie ci ludzie, jak również hakerzy, programiści, informatycy będą mieć władzę w netokracji, ponieważ przyczyniają się do rozwoju technologii, to oni pomagają rozwijać się informacjonalizmowi.

Technologia rozwija się, a informacja jest w niej potrzebna, tak jak potrzebna jest w netokracji. Bez postępu informacyjnego nie byłoby społeczeństwa sieciowego.

Ocena: 5.0

Komentarze