Popularność domen .pl - sprawdzamy raport NASK

Popularność domen z końcówką plFunkcję rejestratora domen z rozszerzeniem .pl pełni NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Dotyczy to również domen funkcjonalnych, jak np. .com.pl, ale także domen regionalnych, jak np. .waw.pl. NASK publikuje raporty, które pokazują, jak wygląda aktualna sytuacja na rynku domen z rozszerzeniem .pl. Sprawdźmy, jak prezentował się rynek na koniec ostatniego kwartału 2018 roku.

Domeny .pl najczęściej wybierane przez Polaków

Rozszerzenie .pl cieszy się dużym zainteresowaniem. Korzystanie z niego nie wymaga spełnienia żadnych szczególnych warunków, jest dostępne w niskiej cenie, a często nawet za darmo. Na przykład w momencie pisania tego artykułu domeny.pl można było rejestrować za 0 zł w Az.pl - nawet 5 sztuk na jednego użytkownika. Oczywiście przedłużenie danej nazwy na kolejny okres będzie już wymagało poniesienia pewnego kosztu, ale rok to wystarczający czas na wypromowanie domeny i ocenę tego, czy w ogóle jest nam potrzebna. Do czego używamy domen? Najczęściej chodzi o prowadzenie strony WWW, ale też domena e-mail pozwala mieć we własnej nazwie. Przejdźmy jednak do konkretnych danych. Na koniec 2018 roku liczba domen .pl wynosiła 2 596 748, co oznacza wzrost o 11 139 w stosunku do końca poprzedniego kwartału tego samego roku. Z raportu NASK dowiadujemy się również, że wzrósł wskaźnik odnowienia domen, który wyniósł 65,59 proc. Kolejna istotna zmiana na rynku to wzrost liczby abonentów do 1 075 433, co oznacza wynik lepszy o 8 029 w stosunku do poprzedniego kwartału.

Ważne liczby, które charakteryzują opisywany okres, to:

  • 2,5 tysiąca - tyle domen rejestrowano przeciętnie dziennie.
  • 66,03 proc. - taką część abonentów stanowią organizacje, reszta to osoby fizyczne.
  • 34 tysiące transferów - tyle domen zostało przeniesionych do innego operatora.
  • 0,5 mln - nazw zabezpieczonych DNSSEC.

Domeny .pl - szczegółowe dane

Jak wspomnieliśmy, ogólna liczba domen .pl na zakończenie 4 kwartału 2018 roku wynosiła 2 596 748, z czego:

  • 76,84% to nazwy bezpośrednio w domenie .pl;
  • 18,84% to domeny funkcjonalne, czyli np. .com.pl;
  • 4,32% to domeny regionalne, czyli np. .waw.pl.

Wskaźnik odnowienia domen był większy o 0,54 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału tego samego roku. W sumie w omawianym okresie zostało odnowionych 405 tysięcy nazw, z czego aż 77,42% stanowiły domeny drugiego poziomu rozszerzenia .pl. Dokładna średnia dzienna pod względem liczby rejestracji wyniosła 2 501, przy czym zdecydowanie największej liczby odnowień dokonywano w październiku, a najmniej w grudniu - różnica to ponad 7 tysięcy odnowień. Dokładna liczba unikatowych abonentów wyniosła 1 075 433, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego okresu o 8 029. Przeciętnie jeden abonent korzystał z 2,41 nazwy w domenie .pl. 93,54% wszystkich abonentów to osoby, które mają siedzibę/miejsce zamieszkania w Polsce. Czy polskie rozszerzenie cieszy się również zainteresowaniem abonentów zagranicznych? Jak najbardziej. Najwięcej domen .pl zarejestrowali abonenci z:

  • z Niemiec - 1,51 proc.,
  • z Wielkiej Brytanii - 0,66 proc.,
  • z USA - 0,61 proc.

67,79% abonentów NASK korzystało z jednej domeny .pl., 14,77% miało dwie nazwy, 5,68% trzy, 3,34% cztery, 2,51% pięć, 3,49% od sześciu do dziewięciu, a 2,42% miało ich 10 lub więcej. W ostatnim kwartale 2018 roku dokonano cesji w przypadku 32 188 nazw, co oznacza, że tyle domen zmieniło swoich właścicieli.

W okresie tym zarejestrowano 3 429 domen IDN, czyli nazw z polskimi znakami diakrytycznymi. W sumie liczba takich aktywnych adresów wynosiła w ostatnim kwartale 35 797, co oznacza spadek o 1,18% w stosunku do poprzedniego kwartału. Nazwy te stanowiły 1,38% wszystkim domen .pl.

Kolejne ważne dane dotyczą opcji. W ostatnim kwartale 2018 roku opcji na domeny .pl było 2 571, z czego 1 503 zakończyło się możliwością rezerwacji adresów, na które je założono.

Rynek domen .pl w dobrej kondycji

Najważniejsze wskaźniki, tj. liczba domen, liczba abonentów i wskaźnik odnowień, rosną. Wkrótce powinny się pojawić dane dotyczące pierwszego kwartału 2019, co nam pokaże, czy tendencja wzrostowa została utrzymana.

Komentarze