Systemy alarmowe w domach jednorodzinnych - budowa i zasady działania

System alarmowyBardzo duża dostępność systemów alarmowych na rynku sprawia, że na ich zakup i montaż decyduje się coraz więc osób. Systemy, które ostrzegają domowników o zagrożeniu stają się zatem jednym z najbardziej istotnych elementów wyposażenia domu. Rozwiązania obecnie dostępne na rynku to urządzenia bardzo intuicyjne i inteligentne, posiadające wiele funkcji odpowiadających za monitorowanie i analizowanie gromadzonych danych. W niniejszym artykule przedstawiono opis kluczowych elementów, z których składają się systemy alarmowe stosowane w domach jednorodzinnych.

Systemy alarmowe najczęściej zbudowane są z:

  • centrali alarmowej,
  • czujników alarmowych,
  • sygnalizatorów,
  • manipulatorów,
  • modułów komunikacyjnych.

Centrala alarmowa

Centrala alarmowa uważana jest za serce każdego systemu alarmowego. Odbierając wszystkie sygnały pochodzące z czujników alarmowych gromadzi ona dane i analizuje sygnały pochodzące z czujek alarmowych. To właśnie ten moduł odpowiedzialny jest wywoływanie alarmu. Dodatkowo centrala alarmowa archiwizuje wszystkie informacje o wywołanych wcześniej alarmach, awariach systemu alarmowego, jego aktywacji i dezaktywacji. W obecnych czasach użytkownicy mogą zarządzać centralą alarmową zdalnie, otrzymywać informacje i alarmy telefonicznie lub mailowo.

Czujki alarmowe

Czujniki alarmowe, zwane także czujkami, to elementy odpowiedzialne za wykrywanie i przekazywanie informacji pochodzących z różnych źródeł i bodźców. To jakie bodźce będą odbierane przez czujniki zależy od rodzaju zagrożenia, jakie ma być rejestrowane. Najczęściej stosuje się czujniki PIR (czujniki ruchu w pasywnej podczerwieni), czujniki kontaktronowe (identyfikujące otwarcie drzwi) oraz czujniki zbicia szyby.

Te ostatnie reagują na dźwięk powstały w wyniku uderzenia o szybę lub całkowitego jej zbicia. Czujniki kontaktronowe montuje się w drzwiach i oknach. Reagują one na rozwarcie kontaktronu z magnesem, sygnalizując otwarcie drzwi lub okna. Czujniki typu PIR wykrywają zmiany w promieniowaniu cieplnym.

Oprócz tego dostępne są również czujniki mogące identyfikować substancje szkodliwe dla ludzi, takie jak gaz ziemny, czad, dym, czy gaz usypiający.

Sygnalizatory

Sygnalizatory odpowiedzialne są za emitowanie sygnałów optycznych i akustycznych w razie wywołania alarmu. Ten element systemu alarmowego może być montowany zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz. W momencie wystąpienia alarmu emitują one sygnały akustyczne o wysokim natężeniu dźwięku i charakterystyczne i intensywne sygnały świetlne. Coraz częściej wyposażane są w zabezpieczenia chroniące przed ich zniszczeniem, czy usunięciem.

Manipulatory

Manipulatory to moduły pozwalające na kontrolę i wprowadzanie zmian w systemie alarmowym. Do tego typu zmian zalicza się uzbrajanie i rozbrajanie systemu, czy wzbudzanie alarmów napadowych. Manipulatory w dzisiejszych czasach to urządzenia zaawansowane, które pozwalają obsługiwać urządzenia z innych instalacji i tworzyć scenariusze zdarzeń. Standardowe urządzenie wyposażone jest w ekran LED lub LCD, klawiaturę i układ ochrony przeciwsabotażowej.

Moduły komunikacyjne

Ostatnim elementem systemu alarmowego są moduły komunikacyjne, służące do otrzymywania powiadomień o jego pracy. Dzięki nim możemy mieć pewność, że system pracuje i jest uzbrojony nawet gdy jesteśmy poza domem. Moduł ten również odpowiada za powiadamianie zarówno odpowiednich służb, jak i osób przebywających poza domem. W tym celu wykorzystuje się moduły GSM (generujące wiadomość SMS na telefon komórkowy) oraz moduły TCP/IP (łączące się m.in. z aplikacjami mobilnymi).

Artykuł został przygotowany przez firmę asmex.pl - Profesjonale Centrum Zabezpieczeń.

Komentarze