Wentylatory promieniowe - charakterystyka

Wentylatory promienioweWentylatory promieniowe to najpowszechniej stosowany typ tej grupy urządzeń w przemyśle. Od bliżej nam znanych i popularnych wentylatorów osiowych, stosowanych chociażby w układach klimatyzacji, wentylatory promieniowe odróżnia to, że są w stanie tłoczyć gazy pod większym ciśnieniem, co czyni je skuteczniejszymi i bardziej uniwersalnymi.

Nazwa wentylatora promieniowego wzięła się ze sposobu, w jaki kierowane jest powietrze w komorze wirnika. Do wlotu wentylatora strumień gazu kierowany jest w sposób osiowy. Budowa i układ wirnika powoduje jednak, że strumień powietrza wydostaje się z wentylatora w kierunku promieniowym (prostopadłym do osi wirnika). Charakterystyczna ślimakowa budowa wentylatorów promieniowych oraz prostopadłe ułożenie łopatek na wirniku względem osi przepływu powietrza umożliwia uzyskanie sprężenia powietrza w wyniku pojawienia się siły odśrodkowej.

Wentylator przemysłowy

Zastosowanie wentylatorów promieniowych

Wentylatory promieniowe posiadają szerokie spektrum zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki. Są elementami układów wentylacyjnych, oddymiających, napowietrzających. W zależności od typu, przystosowane są do transportu powietrza czystego, zabrudzonego, pyłów, dymu, granulatów, drobnych materiałów sypkich w systemach transportu pneumatycznego. Stosowane są również w układach klimatyzacyjnych, chłodniczych, także w suszarniach. Istnieją różne sposoby wykonania wentylatorów promieniowych, np. pod kątem odporności na wysokie temperatury, przystosowane do pracy w środowisku agresywnym (wersja kwasoodporna, nierdzewna) czy w strefach zagrożenia wybuchem (wentylatory przeciwwybuchowe EX). Podstawową jednak cechą, która warunkuje użycie konkretnego modelu wentylatora promieniowego jest całkowite spiętrzenie powietrza. Tutaj rozróżniamy następujące rodzaje:

  • wentylatory niskociśnieniowe,
  • wentylatory średniociśnieniowe,
  • wentylatory wysokociśnieniowe.

Do wykorzystania i użytkowania wentylatorów przemysłowych stosuje się następujące dyrektywy:

  1. dyrektywa ATEX 94/9/EC - wytyczne dotyczące urządzeń i systemów stosowanych w potencjalnie wybuchowym otoczeniu,
  2. dyrektywa ErP2015 - wymogi stawiane urządzeniom elektrycznym (silnik wentylatora) w zakresie 125 W - 500 kW co do klasy sprawności energetycznej (min. IE2).

Montaż wentylatorów

W zależności od umiejscowienia wentylatora przy jego montażu stosuje się specjalne ramy amortyzowane, lub nawet przygotowuje dedykowane fundamenty. Rama przytwierdzana jest do elementów obiektu za pomocą śrub. Konstrukcja podparcia wentylatora osadzana jest najczęściej na sprężynach amortyzujących. Wentylator w układzie może pełnić funkcję tłoczną i ssawną. Może zostać zamontowany zarówno w obrębie bryły budynku jak i poza nim. Wentylatory mogą posiadać napęd bezpośredni lub pośredni. Modele przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze, nawet do 350°C, posiadają pośredni wałek napędowy, oraz odrzutnik ciepła. Większość modeli obsługuje możliwość umieszczenia silnika po lewej lub prawej stronie urządzenia.

Autor: www.luftberg.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze