Wentylatory promieniowe - parametry techniczne

Wentylator promieniowyWentylatory promieniowe, jako główny typ wentylatora używany w przemyśle charakteryzują się zróżnicowaniem ze względu na zastosowanie w całkowicie odmiennych środowiskach. W zależności od poszczególnych parametrów technicznych różnicujących taki sprzęt, istnieją wentylatory promieniowe wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem, czy też środowisku agresywnym.

Aby przeanalizować, jak poszczególne parametry wpływają na późniejszą możliwość wykorzystania wentylatora promieniowego w określonym środowisku, warto rozpocząć od określenia tych parametrów. Poszczególne wentylatory różnią się ze względu na kilka wskaźników, które warto przeanalizować, zanim poruszy się temat ich zastosowania.

Spiętrzenie całkowite - główny atrybut wentylatorów promieniowych

Głównym parametrem, na podstawie którego możemy rozróżnić rodzaje wentylatorów promieniowych jest spiętrzenie całkowite powietrza tłoczonego w takim wentylatorze. Wyraża się je jednostkach ciśnienia powietrza - Pascalach. Ze względu na ten czynnik wyróżnić możemy:

  1. wentylatory niskociśnieniowe - spiętrzenie całkowite powietrza poniżej 1000Pa,
  2. wentylatory średniociśnieniowe - tutaj spiętrzenie całkowite powietrza wynosi pomiędzy 1500Pa a 3000Pa,
  3. wentylatory wysokociśnieniowe - zakres spiętrzenia całkowitego powietrza w tych wentylatorach wynosi pomiędzy 4000Pa a 10000Pa.

 

Jakie jest zastosowanie poszczególnych typów wentylatorów? Przede wszystkim różnią się one zanieczyszczeniem powietrza, jakie może być przez nie tłoczone. Te o niższym zakresie spiętrzenia nadają się wyłącznie do czystego lub nisko zanieczyszczonego powietrza, natomiast im wyższe ciśnienie - tym większy może być stopień zanieczyszczenia tego powietrza. Warto nadmienić, że wentylatory niskociśnieniowe wykorzystywane są do osuszania powietrza, instalacji wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych, te średniociśnieniowe dodatkowo stosowane są w transporcie pneumatycznym, podobnie jak wysokociśnieniowe. Dodajmy, że w przypadku tych ostatnich możliwa jest praca w wysoce zapylonym środowisku.

Wentylator promieniowy

Inne parametry różnicujące wentylatory promieniowe

Poza spiętrzeniem całkowitym, ważnym parametrem określającym charakter wentylatora jest temperatura w jakiej możliwa jest jego praca - co za tym idzie różnić się będzie ich wykonanie. Standardowa odporność wentylatora promieniowego określana jest na poziomie +80 stopni Celsjusza. Istnieje jednak możliwość wykonania wersji o podniesionej odporności. Takie specjalne wersje wentylatorów promieniowych przystosowane są do funkcjonowania w temperaturze do 150 stopni Celsjusza oraz do 350 stopni Celsjusza. Warto dodać, że wentylatory promieniowe mogą być również przygotowywane na pracę w strefach zagrożonych wybuchem (wentylatory przeciwwybuchowe) oraz w środowiskach agresywnych. W przypadku tych ostatnich, należy zwrócić uwagę na wykonanie wentylatorów ze stali kwasoodpornej.

Autor: www.luftberg.pl.

Ocena: 5.0