Bezrobocie - wybrane aspekty problemowe w Polsce

BezrobocieWalka z groźnymi dla społeczeństwa demokratycznego zjawiskami to przede wszystkim walka z bezrobociem, stopa bezrobocia często jest wykorzystywana przy wielu międzynarodowych badaniach i jak one wskazują, może faktycznie różnicować społeczeństwo, wysokie i długotrwałe bezrobocie na pewnych obszarach pociąga za sobą także inne przykre dla ogółu społeczeństwa konsekwencje.

Przykładowo brak pracy przyczynia się do alkoholizmu, biedy, korzystania z pomocy społecznej i uniezależniania się od niej, ale i wykorzystywania osób do pracy na tak zwanych umowach śmieciowych w tych dziedzinach, gdzie powinna zgodnie z prawem obowiązywać umowa o pracę. Umowa o pracę, w przeciwieństwie do bezrobocia sprawia, iż jednostka i jego rodzina czują się zabezpieczone, mogą uzyskać kredyt, a więc planować w życiu kolejne kroki, w tym te wpływające na ich prawidłowy rozwój, jak podniesienie poziomu życia, korzystanie z turystyki i rekreacji, sytemu kształcenia. Bezrobocie znacząco wstrzymuje gospodarkę narodową - działająca zasada jest banalna, otóż bezrobotni nie kupując nie nakręcają gospodarki. Wielokrotnie pojawiały się pomysły w polityce społecznej zajmującej się m. in. poprawą rynku pracy, aby dać pieniądze osobom biednym i bezrobotnym, by mogły nabywać towary i usługi, dzięki czemu gospodarka „nie stałaby w miejscu”. Niestety pomysł ten, choć ożywiłby handel i inne dziedziny, jest trudny w realizacji z wielu względów, choćby etycznych.

Brak pracy… podział na biednych i bogatych

Bezrobocie to problem nie tylko Ministerstwa Polityki Społecznej, Urzędu Pracy, Ministra… to przede wszystkim ogromny ciężar finansowy dla społeczeństwa. Nie istnieje idealny system wspomagający walkę z bezrobociem, jednak przyjazna prorodzinna polityka państwa, kampanie medialne, przyśpieszenie procedur w urzędzie pracy znacząco wpływa na postrzeganie i sam problem bezrobocia. Wiele można nauczyć się od zachodnich sąsiadów, czy państw skandynawskich, które są prekursorami, w Polsce co jakiś czas wprowadza się usprawnienia jednakże, jak widać nawet bez przeprowadzania badań, nie do końca są one adoptowane korzystnie do naszych potrzeb i realiów rynku. Wśród wielu kwestii, które warto poruszyć mówić można także, o tym, iż pracodawcy chętnie zatrudniają w tak zwanej szarej strefie, a niechętnie dają wiążące obie strony umowy (które gwarantują poczucie bezpieczeństwa pracownika i jego rodziny). To wszystko doprowadza do podziału na biednych i bogatych, bardzo mocno odczuwalnego w najbiedniejszych rejonach, przykładowo w powiecie bialskim. Bezrobocie zazwyczaj jest tu wyższe i tendencja ta utrzymuje się w porównaniu z innymi regionami w Polsce, dodatkowo zarobki są w takich miejscach, o wiele mniejsze niż w innych częściach kraju.

Walka z bezrobociem, walka z wiatrakami?

Zdecydowanie należy pamiętać, iż w społeczeństwie demokratycznym zawsze będzie występować bezrobocie (ot, choćby ktoś nie chce po prostu pracować). Mimo, to zdrowa sytuacja jest wtedy, gdy nie przekracza ono ok. 3%; inaczej mówimy już o problemie, z którym należy walczyć. Bezrobocie pochłania ogromne fundusze w skali roku, a często i programy powiatowych urzędów pracy czy wojewódzkich wydają się być robione dla samych statystyk, nierzadko stażyści po uzgodnionym okresie zatrudnienia u pracodawcy nie znajdują już u niego pracy. Kulą u nogi dla wpływu na poziom bezrobocia jest też szkolnictwo (szczęśliwie reformowane już w dobrym dla aktualnych potrzeb kierunku), które nie odpowiada zapotrzebowaniu rynku. Często politycy chwalą się osiągnięciami w walce z bezrobociem, nie uwzględniając prawdziwego obrazu, iż wielu rodaków wyjechało za tzw. Chlebem do pracy za granicą. Bolączka jest także fakt, iż odjeżdżają ludzie wykształceni za publiczne pieniądze, o wysokich często kwalifikacjach, niekiedy uznani specjaliści. Jak pokazuje przykład innych krajów z bezrobociem można walczyć i to skutecznie, ważna jest przede wszystkim realna aktywizacja zagrożonych grup, np. matek - jednak aby wykonać to nie można zmuszać ludzi do pozostawiania dzieci bez opieki na kilka godzin podczas pobierania przez nie zajęć aktywizujących, czy pracy podczas stażu. Dobra zorganizowanie obejmuje przemyślenie każdego kroku, zwiększenia funduszy na walkę z bezrobociem, włączenie także innych urzędów oraz lokalnych pracodawców w działania pomocowe, to wszystko nie sprzyja walce z bezrobociem, a poza tym skostniałość systemu, nieumiejętność zarządzania w firmach, planowania pracy na mniej niż pół etatu czy elastycznej, brak przedszkoli i chęci zatrudniania osób chętnych do pracy, a nie wyłącznie młodych, ale z doświadczeniem, czy tych które posiadają wiedzę i mogliby się podzielić z młodszymi i są lojalnymi pracownikami (głownie mowa tu o starszych pracownikach). Można, by wymieniać w tym artykule tak jeszcze więcej jednakże sedno problemu związanego z bezrobociem to nie tylko brak pracy ale i brak pozywanej „otoczki”, której nie da się zmienić samymi wkładami finansowymi.

Komentarze