Czym jest grafika rastrowa? Zapis rastrowy

Grafika rastrowaObraz zapisany w postaci grafiki rastrowej stanowi układ barwnych (lub czarnych i białych) punktów - pikseli (ang. pixel : picture - obraz, element - element), wypełniających obszar, zwykle o kształcie prostokąta.

Obok rozmiaru, jedynym w zasadzie atrybutem (cechą) piksela jest jego kolor (kolory RGB). Niezależnie od szczegółów przyjętych przy konkretnych rozwiązaniach, obraz rastrowy zawiera mniej więcej taką samą informację, jak obraz fotograficzny, składa się z szeregu pikseli.

Jeżeli nawet punkty obrazu układają się w linie, napisy, barwne obszary o regularnym kształcie i inne "rozpoznawalne" obiekty, jest to tylko złudzenie powstające przy oglądaniu.

Niektóre graficzne formaty rastrowe (np. gif) pozwalają na umieszczanie w pojedynczym pliku wielu „klatek”, które - oglądane kolejno - stwarzają wrażenie ruchu. W typowej animacji płynnego ruchu kolejne klatki są do siebie bardzo podobne, co można wykorzystać w odpowiedniej metodzie kompresji danych.

Dlatego korzysta się ze specjalnych formatów zapisu obrazu ruchomego, formaty te również mają charakter rastrowy.

Komentarze