Jak wygląda serwis wózków widłowych?

Wózek widłowyWózki widłowe to niezbędne wyposażenie każdego magazynu, składu materiałowego i hal produkcyjnych. Te małe, jeżdżące powoli pojazdy mogą jednak powodować duże zagrożenie bezpieczeństwa dla pracowników. To właśnie z tych powodów przepisy dotyczące obsługi i serwisowania wózków są bardzo restrykcyjne. Nad ich przestrzeganiem czuwa Urząd Dozoru Technicznego.

Rodzaje wózków widłowych

Wózki widłowe popularnie nazywane są paleciakami lub sztaplarkami. Służą do przenoszenia bardzo ciężkich towarów na niewielkie odległości i ich piętrowania. Generalnie dzielimy je ze względu na sposób zasilania lub urządzenia podnoszące.

Ze względu na sposób zasilania wózki dzielimy na:

  • spalinowe,
  • zasilane gazem LPG,
  • elektryczne (akumulatorowe).

Wózki spalinowe i na LPG mogą być wykorzystywane tylko na przestrzeniach otwartych, czyli głównie w składach magazynowych na otwartej przestrzeni, budowach w portach przeładunkowych.

Wózki elektryczne mają zastosowanie przede wszystkim w zamkniętych halach magazynowych i produkcyjnych, ale mogą być wykorzystywane na przestrzeniach otwartych, co czyni je najbardziej uniwersalnymi.

Wózek widłowy w trakcie pracy

Sztaplery różnią się między sobą funkcją, co przekłada się na konstrukcję urządzenia podnoszącego. Najpopularniejsze są wózki podnośnikowe, które mają duży zakres przenoszenia towarów w pionie lub na poziomie. W szczególny warunkach zastosowanie mają wózki wysokiego składowania, które mogą transportować towary na bardzo duże wysokości. Ich dodatkową zaletą jest duża skrętność. W wąskich magazynach zastosowanie mają wózki boczne.

Obowiązkowe przeglądy

Każdy wózek widłowy musi być zarejestrowany w UDT. Do rejestracji konieczna jest Dokumentacja Techniczno-Ruchowa oraz badania techniczne. W przypadku wózków używanych dodatkowo wykonywane są badania odbiorcze potwierdzające prawidłowe funkcjonowanie wszystkich elementów.

Wózek zarejestrowany i dopuszczony do użytkowania musi posiadać książkę eksploatacji codziennej oraz książkę przeglądów technicznych.

Przeglądy codzienne

Każdy operator wózka widłowego ma obowiązek sprawdzić sztaplarkę przed rozpoczęciem pracy. Sprawdza przede wszystkim poprawne działanie układu kierowniczego, hamulcowego, podnośnikowego. Ponadto musi sprawdzić kierunkowskazy oraz kabinę operatora. Przegląd musi być odnotowany w książce eksploatacji codziennej. W książce odnotowywane są także wszystkie zauważone nieprawidłowości w pracy wózka, które wystąpią podczas dnia pracy. Podczas takich przeglądów, może okazać się, że konieczny jest serwis wózków widłowych i naprawa sprzętu.

Przeglądy okresowe

Eksploatacja wózków widłowych jest bardzo intensywna, czasami wykorzystywane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To właśnie ze względów na duże obciążenie różnych układów i zasady bezpieczeństwa wózki widłowe podlegają częstym przeglądom konserwacyjnym. Za ich terminowe przeprowadzenie odpowiada właściciel, a przeprowadzić może je tylko konserwator wózków widłowych z odpowiednimi uprawnieniami. Najlepiej przeglądy konserwatorskie powierzyć serwisowi wózków widłowych. Wszystkie przeglądy muszą być odnotowane w książce przeglądów technicznych.

Wózki widłowe objęte pełnym dozorem technicznym podlegają przeglądom konserwatorskim co 30 dni, natomiast z ograniczonym dozorem co 60 dni. Pełnym dozorem technicznym objęte są wszystkie rodzaje wózków posiadające kabiny dla operatorów. Tylko wózki zdalnie sterowane mogą przechodzić przeglądy konserwatorskie co 2 miesiące.

Pełny przegląd techniczny sztaplarek objętych pełnym dozorem musi być przeprowadzony co roku, w przypadku tych z ograniczonym dozorem wystarczy co 2 lata przeprowadzić badania techniczne.

Wózek widłowy

Jak wybrać serwis wózków widłowych?

Wózki widłowe to nie tylko obowiązkowe przeglądy, to także konieczność wymiany opon, szybkie naprawy w razie awarii. Najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie stałej współpracy z serwisem. Na podstawie podpisanej umowy serwis wózków widłowych nie tylko będzie dokonywał przeglądów w wyznaczonych terminach, ale także wykona wymianę wyeksploatowanych części zamiennych lub dokona naprawy. Ze względu na te ostatnie najlepiej jest wybrać serwis, który oferuje obsługę 24 godziny na dobę. Jest to najczęściej serwis mobilny dysponujący specjalnie wyposażonym samochodem.

Wyposażony jest on w sprzęt diagnostyczny, narzędzia niezbędne do naprawy oraz części zamienne. Dzięki temu może szybko dotrzeć do klienta i nie trzeba będzie dostarczać wózka widłowego do serwisu. Biorąc pod uwagę prędkość wózka zajęłoby to sporo czasu.

Serwis wózków widłowych bardzo często oferuje zróżnicowane cenowo pakiety, do klienta należy wybranie odpowiedniej oferty. Najczęściej obejmuje ona wykonanie serwisu okresowego, wykonanie usług wynikających z codziennej eksploatacji wózka, wymianę zużytych części, dojazd do klienta.

Współpraca z jednym serwisem oszczędza czas, gwarantuje jakość usług oraz spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

Komentarze