Obrabiarki CNC - ogólna charakterystyka i ocena dokładności

Obrabiarka CNCJednym z najistotniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy wybieraniu odpowiedniej obrabiarki CNC, jest jej dokładność. Nie ulega wątpliwości, że każdy użytkownik takiego narzędzia chciałby pracować na maszynie wyróżniającej się możliwie najwyższą dokładnością, jednak ta jest często mylnie postrzegana i interpretowana.

Na dokładność obrabiarki CNC składa się wiele parametrów, które wspólnie tworzą jakość urządzenia.

Dokładność obrabiarki, a poszczególne parametry

Wśród najistotniejszych parametrów, które powinno się wziąć pod uwagę podczas wyznaczania dokładności obrabiarki skrawającej nie sposób nie wymienić prostoliniowości posuwów. Określa ona najwyższy możliwy odchyłek narzędzia od prostej, z uwzględnieniem konkretnego dystansu i danej osi. Prostopadłość ów osi determinuje maksymalny odchyłek toru prostopadłego danej osi wobec osi odniesienia, również na konkretnym dystansie, natomiast prostopadłość wrzeciona to parametr, który określa jej błąd względem płaszczyzny X-Y.

Warto mieć również świadomość istoty parametru, jakim jest błąd skoku śruby, czyli kolejny odchyłek - w tym przypadku odchyłek w wartości przemieszczenia nakrętki tejże śruby kulowej od potencjalnego przemieszczenia, które wynika przede wszystkim z nominalnego skoku śruby. Luz zwrotny można określić jako dystans, po którym, oczywiście przy zmianie kierunku ruchu, poszczególna oś zacznie zmieniać swoje położenie. Kolejnymi parametrami są dwa rodzaje rozdzielczości - pozycjonowania oraz interpolatora. Pierwsza z nich jest iloczynem skoku śruby oraz rozdzielczości napędów, natomiast druga określa minimalne przemieszczenie, jakie może sprokurować napędom interpolator.

Niezwykle istotnym elementem i czynnikiem, który powinien wziąć pod uwagę każdy potencjalny właściciel obrabiarki CNC, jest jej sztywność, odpowiedzialna przede wszystkim za maksymalną możliwą wartość odgięcia maszyny, kiedy przyłożymy do niej konkretną siłą w najmniej korzystnym położeniu osi.

Błędy w dokładności obrabiarki CNC

Mnogość parametrów, które wspólnie składają się na dokładność takiego narzędzia, sprawia, że jej nieodpowiednia wartość jest po prostu sumą kilku współistniejących błędów. Większość z nich oddziałuje przede wszystkim na błąd statyczny, który jest mierzony w konkretnym punkcie przy wyłączonej maszynie, natomiast istnieje jeszcze pojęcie błędu dynamicznego. Ujawnia się on dopiero w trakcie eksploatacji danej maszyny, wynikając najczęściej z problemów związanych z interpolatorem lub napędami. Niestety, zdarza się, że producenci obrabiarek skrawających nie informują o parametrach dynamicznych.

Jak widać na dokładność obrabiarek CNC wpływa bardzo duża liczba czynników i elementów, które wspólnie warunkują jako narzędzia. Wybierając odpowiednie maszyny należy wziąć pod uwagę poszczególne parametry i dostosować jej właściwości do swoich potrzeb oraz preferencji. Obrabiarki skrawające różni się pod wieloma względami, dlatego zamiar inwestycji w tego typu urządzenie powinien iż w parze z konsultacji z doświadczonym fachowcem, o ile oczywiście sami nie posiadamy wartościowej wiedzy merytorycznej w tym zakresie.

Źródło: www.autolabel.com.pl.

Komentarze