Wentylatory promieniowe - parametry, zastosowanie, montaż

Wentylator promieniowyWentylatory promieniowe to najpowszechniej stosowany typ tej grupy urządzeń w przemyśle. Od bliżej nam znanych i popularnych wentylatorów osiowych, stosowanych chociażby w układach klimatyzacji, wentylatory promieniowe odróżnia to, że są w stanie tłoczyć gazy pod większym ciśnieniem, co czyni je skuteczniejszymi i bardziej uniwersalnymi.

Nazwa wentylatora promieniowego wzięła się ze sposobu, w jaki kierowane jest powietrze w komorze wirnika. Do wlotu wentylatora strumień gazu kierowany jest w sposób osiowy. Budowa i układ wirnika powoduje jednak, że strumień powietrza wydostaje się z wentylatora w kierunku promieniowym (prostopadłym do osi wirnika). Charakterystyczna ślimakowa budowa wentylatorów promieniowych oraz prostopadłe ułożenie łopatek na wirniku względem osi przepływu powietrza umożliwia uzyskanie sprężenia powietrza w wyniku pojawienia się siły odśrodkowej.

Wentylator przemysłowy

 

Wentylatory promieniowe, jako główny typ wentylatora używany w przemyśle charakteryzują się zróżnicowaniem ze względu na zastosowanie w całkowicie odmiennych środowiskach. W zależności od poszczególnych parametrów technicznych różnicujących taki sprzęt, istnieją wentylatory promieniowe wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem, czy też środowisku agresywnym.

Parametry wentylatorów promieniowych

Aby przeanalizować, jak poszczególne parametry wpływają na późniejszą możliwość wykorzystania wentylatora promieniowego w określonym środowisku, warto rozpocząć od określenia tych parametrów. Poszczególne wentylatory różnią się ze względu na kilka wskaźników, które warto przeanalizować, zanim poruszy się temat ich zastosowania.

Spiętrzenie całkowite - główny parametr wentylatorów promieniowych

Głównym parametrem, na podstawie którego możemy rozróżnić rodzaje wentylatorów promieniowych jest spiętrzenie całkowite powietrza tłoczonego w takim wentylatorze. Wyraża się je jednostkach ciśnienia powietrza - Pascalach. Ze względu na ten czynnik wyróżnić możemy:

 1. wentylatory niskociśnieniowe - spiętrzenie całkowite powietrza poniżej 1000Pa,
 2. wentylatory średniociśnieniowe - tutaj spiętrzenie całkowite powietrza wynosi pomiędzy 1500Pa a 3000Pa,
 3. wentylatory wysokociśnieniowe - zakres spiętrzenia całkowitego powietrza w tych wentylatorach wynosi pomiędzy 4000Pa a 10000Pa.

Wentylator promieniowy

Inne parametry różnicujące wentylatory promieniowe

Poza spiętrzeniem całkowitym, ważnym parametrem określającym charakter wentylatora jest temperatura w jakiej możliwa jest jego praca - co za tym idzie różnić się będzie ich wykonanie. Standardowa odporność wentylatora promieniowego określana jest na poziomie +80 stopni Celsjusza. Istnieje jednak możliwość wykonania wersji o podniesionej odporności. Takie specjalne wersje wentylatorów promieniowych przystosowane są do funkcjonowania w temperaturze do 150 stopni Celsjusza oraz do 350 stopni Celsjusza. Warto dodać, że wentylatory promieniowe mogą być również przygotowywane na pracę w strefach zagrożonych wybuchem (wentylatory przeciwwybuchowe) oraz w środowiskach agresywnych. W przypadku tych ostatnich, należy zwrócić uwagę na wykonanie wentylatorów ze stali kwasoodpornej.

Zastosowanie wentylatorów promieniowych

Wentylatory promieniowe posiadają szerokie spektrum zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki. Są elementami układów wentylacyjnych, oddymiających, napowietrzających. W zależności od typu, przystosowane są do transportu powietrza czystego, zabrudzonego, pyłów, dymu, granulatów, drobnych materiałów sypkich w systemach transportu pneumatycznego. Stosowane są również w układach klimatyzacyjnych, chłodniczych, także w suszarniach. Istnieją różne sposoby wykonania wentylatorów promieniowych, np. pod kątem odporności na wysokie temperatury, przystosowane do pracy w środowisku agresywnym (wersja kwasoodporna, nierdzewna) czy w strefach zagrożenia wybuchem (wentylatory przeciwwybuchowe EX).

Jakie jest zastosowanie poszczególnych typów wentylatorów? Przede wszystkim różnią się one zanieczyszczeniem powietrza, jakie może być przez nie tłoczone. Te o niższym zakresie spiętrzenia nadają się wyłącznie do czystego lub nisko zanieczyszczonego powietrza, natomiast im wyższe ciśnienie - tym większy może być stopień zanieczyszczenia tego powietrza. Warto nadmienić, że wentylatory niskociśnieniowe wykorzystywane są do osuszania powietrza, instalacji wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych, te średniociśnieniowe dodatkowo stosowane są w transporcie pneumatycznym, podobnie jak wysokociśnieniowe. Dodajmy, że w przypadku tych ostatnich możliwa jest praca w wysoce zapylonym środowisku.

Do wykorzystania i użytkowania wentylatorów przemysłowych stosuje się następujące dyrektywy:

  1. dyrektywa ATEX 94/9/EC - wytyczne dotyczące urządzeń i systemów stosowanych w potencjalnie wybuchowym otoczeniu,
  2. dyrektywa ErP2015 - wymogi stawiane urządzeniom elektrycznym (silnik wentylatora) w zakresie 125 W - 500 kW co do klasy sprawności energetycznej (min. IE2).

  Montaż wentylatorów promieniowych

  W zależności od umiejscowienia wentylatora przy jego montażu stosuje się specjalne ramy amortyzowane, lub nawet przygotowuje dedykowane fundamenty. Rama przytwierdzana jest do elementów obiektu za pomocą śrub. Konstrukcja podparcia wentylatora osadzana jest najczęściej na sprężynach amortyzujących. Wentylator w układzie może pełnić funkcję tłoczną i ssawną. Może zostać zamontowany zarówno w obrębie bryły budynku jak i poza nim. Wentylatory mogą posiadać napęd bezpośredni lub pośredni. Modele przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze, nawet do 350°C, posiadają pośredni wałek napędowy, oraz odrzutnik ciepła. Większość modeli obsługuje możliwość umieszczenia silnika po lewej lub prawej stronie urządzenia.

  Źródła:

  Komentarze