Żurawie hydrauliczne - jak działają?

Żurawie hydrauliczneTechnika hydrauliczna została opracowana po raz pierwszy w starożytnym Egipcie, kiedy woda była kierowana przez kanały do systemów nawadniających. Od tego czasu minęło wiele wieków, opracowana technologia przeszła do użytku we wszystkich dziedzinach przemysłu, od budowy po produkcję samochodów.

Budowa

Żuraw hydrauliczny jest rodzajem sprzętu ciężkiego, wykorzystywanego do podnoszenia i przemieszczania obiektów. W przeciwieństwie do mniejszych dźwigów, które swe działanie opierają na silnikach elektrycznych lub spalinowych, żurawie hydrauliczne zawierają wewnętrzny układ hydrauliczny, który pozwala dźwigowi na podnoszenie cięższych ładunków. Ten hydrauliczny układ napełniony płynem umożliwia dźwigowi transportowanie przedmiotów takich jak ciężkie kontenery transportowe i ciągniki siodłowe, które znacznie wykraczają poza rozmiar i zakres każdego innego urządzenia podnoszącego. Każdy żuraw hydrauliczny może mieć zamkniętą kabinę operatora ustawioną na stalowej podstawie. Niektóre z tych żurawi mogą być ustawione na kołach lub traktach, podczas gdy inne są nieruchome. Z kabiny operator steruje dużym ramieniem zwanym wysięgnikiem. Wiele żurawi hydraulicznych ma wysięgnik teleskopowy, który pozwala operatorowi dotrzeć do obiektów, aby wydłużyć długość wysięgnika czy osiągnąć większe odległości. Kable, bloki i haki mocowane do wysięgnika można przymocować do różnych przedmiotów, aby umożliwić dźwigowi bezpieczne podnoszenie i przenoszenie sprzętu.

Działanie żurawi hydraulicznych

Silnik żurawia napędza pompę hydrauliczną, która wywiera ciśnienie na olej lub płyn w układzie hydraulicznym. Ponieważ oleju nie można skompresować, olej przenosi tę przykładaną siłę na inne części żurawia. Przekierowując tę ​​siłę tam, gdzie jest ona potrzebna do podniesienia obiektu, systemy hydrauliczne pomagają zwiększyć moc i wydajność.

Żurawie hydrauliczne są oceniane na podstawie ich całkowitej nośności, co jest czynnikiem zarówno ich budowy, jak i wytrzymałości układu hydraulicznego. Na przykład dźwig 10 ton może unieść do 10 ton (9 070 kg). Każdy żuraw hydrauliczny musi być starannie dobrany w oparciu o wymagania konkretnego projektu, a podnoszenie ładunku, który jest zbyt ciężki, spowoduje awarię dźwigu.

Wykorzystanie

Różne konstrukcje żurawi hydraulicznych umożliwiają użytkownikom łatwiejsze wykonywanie określonych zadań. Żurawie na gąsienicach lub kołach najlepiej sprawdzają się na placach budowy, podczas gdy wiele stoczni i magazynów opiera się na suwnicach. Mniejsze żurawie hydrauliczne można nawet znaleźć na pokładzie statków lub ciężarówek.

Bezpieczeństwo użytkowania

Ze względu na duży rozmiar i moc dźwigu hydraulicznego wszyscy operatorzy powinni przechodzić intensywne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko wypadków. Dźwig, który ulega awariom, może narażać operatorów lub osoby znajdujące się w pobliżu na niebezpieczeństwo ognia lub spadających przedmiotów. Źle wyszkoleni operatorzy mogą powodować zagrożenie dla pobliskich budynków, a nawet ludzi. Dźwigi, które nie zostały prawidłowo ustawione, mogą się nawet przewrócić, co prowadzi do uszkodzeń na dużą skalę. Chociaż nie wszystkie obszary wymagają szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, osoby lub organizacje często prowadzą szkolenia w celu zminimalizowania odpowiedzialności i maksymalizacji bezpieczeństwa.

Źródło: www.hvlft.com.

Komentarze