Rodzaje wentylatorów

Rodzaje wentylatorówWentylatorem nazywamy urządzenie sprężarkowe, będące maszyną wykorzystywaną do tłoczenia powietrza z jednego ośrodka do drugiego. Zazwyczaj praca wentylatora ma na celu przepływ powietrza z pomieszczenia do otoczenia.

Wentylatory dzielimy ze względu na sposób zabudowy, cechy konstrukcji maszyny, wysokość ciśnienia, ilość wirników, zastosowanie oraz miejsce zamontowania.

Wentylatory ze względu na sposób zabudowy

Podział ze względu na sposób zabudowy wyróżnia wentylatory tłoczące, ssące oraz mieszane, czyli tłocząco-ssące. Rodzaj konstrukcji dzieli te maszyny na wentylatory osiowe oraz wentylatory promieniowe. Każdy z rodzajów posiada kilka podgrup.

Wentylatory osiowe

W przypadku wentylatorów osiowych są to urządzenia przeciwbieżne oraz śmigłowe. Najpopularniejszym przedstawicielem wentylatorów osiowych śmigłowych jest biurowy wiatraczek, którego używamy w czasie upałów.

Wentylatory promieniowe

Z kolei wentylatory promieniowe dzielą się na bębnowe oraz poprzeczne. Gdy za kryterium podziału przyjmiemy wysokość ciśnienia, wytwarzanego przez wentylatory, możemy je podzielić na nisko, średnio oraz wysokociśnieniowe. Wyróżniamy także urządzenia jedno oraz wielostopniowe.

Podział wentylatorów ze względu na zastosowanie

Zastosowanie wentylatorów, przyjęte jako kryterium podziału, pozwala nam na wyróżnienie wielu różnych urządzeń, używanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Bardzo ogólną grupą są wentylatory ogólnego zastosowania. Można również znaleźć maszyny, które są przeznaczone do użytku tylko w konkretnych miejscach. Go tej grupy należą miedzy innymi wentylatory kopalniane czy morskie. Wentylatory znajdują również zastosowanie w transporcie. Używa się ich do transportowania materiałów aktywnych chemicznie, w tym gazów, spalin oraz kwasów, a także do transportowania pneumatycznego.

Wyróżniamy także wentylatory przeciwwybuchowe oraz oddymiające. Te pierwsze wykorzystywane są do zastosowania w pomieszczeniach, zagrożonych wybuchami, między innymi w pracowniach chemicznych czy laboratoriach. Z kolei wentylatory oddymiające znajdują zastosowanie tam, gdzie może zajść potrzeba wentylowania powietrza, w którym znajdują się różne dymy, w tym pożarowe. Można je zamontować w galeriach handlowych, na podziemnych parkingach czy w biurowcach.

Znakomicie sprawdzają się również jako urządzenia oddymiające w dużych kuchniach, na przykład w restauracjach czy na stołówkach. Wentylatory można podzielić również ze względu na miejsce ich zamontowania na wentylatory ścienne, sufitowe czy dachowe. Na rynku dostępne są również wygodne wentylatory do zabudowy różnych typów.

Komentarze