Bezpieczeństwo w miejscu pracy, czyli podstawowe zasady BHP

Bezpieczeństwo w pracyKażdy pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracowników, musi spełnić odpowiednie zasady bezpieczeństwa, dzięki którym jego pracownicy będą pracowali w warunkach nie zagrażających ich życiu.

Takich warunków dla bezpiecznej pracy jest całe mnóstwo. Nakłada je Kodeks pracy, który reguluje warunki pracy w każdym miejscu.

Jakie warunki BHP są najważniejsze?

Wszystkie kwestie wspomniane poniżej zostały umieszczone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26 wrześnie 1997 roku, w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Droga ewakuacyjna

Czyli umożliwienie opuszczenia pracownikom ich miejsca pracy w możliwie najszybszy i najbezpieczniejszy sposób, w sytuacji zagrażającej ich życiu. Wyjście ewakuacyjne powinno dotyczyć wszystkich pomieszczeń naszego budynku, zwłaszcza tych, w których na co dzień przebywają pracownicy. Droga bezpieczeństwa powinna być odpowiednio oznaczona, przede wszystkim w ten sposób, by tabliczki informacyjne, w tym także strzałki kierujące do wyjścia, były widoczne także w ciemności.

Miejsce pracy a oświetlenie

Pracodawca ma za zadanie zapewnić wszystkim pracownikom wystarczające oświetlenie w porze nocnej oraz w porze dziennej, kiedy światło dzienne nie jest wystarczające do wykonywania określonej w umowie pracy. Uwaga, oświetlenie nie dotyczy tylko hali, na której wykonywane jest dane zlecenie, nie dotyczy też wyłącznie biura. Pracownik powinien mieć także zapewnione odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu socjalnym, gdzie chce podgrzać sobie codzienny posiłek.

Pracodawca musi zadbać o porządek

I również, sprawa tyczy się zarówno pomieszczeń pracowniczych, gdzie Ci przebywają codziennie jak i w pomieszczeniu socjalnym oraz w toaletach. Pomieszczenia powinny też co jakiś czas mieć przeprowadzone prace remontowe oraz konserwacyjne, szczególnie, jeśli któryś z pracowników zgłosi mu jakąś szkodą wymagającą naprawy.

Pomieszczenia poniżej otaczającego terenu

Są niedopuszczalne w sytuacji, kiedy wykonywana ma tam być praca stała. Nie ma bowiem możliwości doprowadzenia tam odpowiedniej wentylacji, oświetlenia oraz wilgotności powietrza, która nie szkodziłaby naszemu pracownikowi.

Odpowiednia powierzchnia

Nie wszyscy pracodawcy o tym wiedzą, tymczasem. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. W tym także przynajmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Nie takiej, która jest zajęta przez jakieś urządzenia techniczne.

Przyjazna temperatura

W miejscu, gdzie pracownicy wykonują swoją pracę temperatura powinna być dopasowana w zależności do wykonywanych czynności, tym samym nie powinna być jednak niższa niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Jeśli jednak w danym pomieszczeniu wykonywana jest praca biurowa, to temperatura nie powinna spaść poniżej 18°C.

6 wymienionych obowiązków to tylko niewielka część spośród wszystkich jakie ustawodawca określa w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Co ciekawe i z zapewnieniem tych mają problem pracodawcy. Obowiązkiem pracodawców jest natomiast zgłaszać wszystkie nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

Komentarze

Lucyna
Nie wyobrażam sobie mojej pracy bez odpowiednich zabezpieczeń. Jakby skończyły się nagle rękawiczki gumowe jednorazowe, to w zasadzie mam fajrant. Pracownik nie może wykonywać pracy, jeżeli wiąże się ona z jakimkolwiek niebezpieczeńst wem.
Kasia
Przy oparzeniach (np. wrzątkiem) oraz w przypadku głębokich otarć bardzo polecam zastosować opatrunek hydrożelowy, naprawdę świetnie działa, sprawdziłam wielokrotnie. Każdy powinien zaopatrzyć się w apteczce domowej w taki hydrożel dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa swoich bliskich.
https://c-bhp.pl/
Zosia
Często pojawiają się słowa PRZEPISY i ZASADY. Do tej pory myślałam, że to jedno i to samo, dopiero niedawno zostałam uświadomiona, że tak nie jest. Wszystko znalazłam na tej stronie: https://safety-service.pl/szkolenia-bhp/przepisy-bhp-vs-zasady-bhp-co-jest-wazniejsze/
Marek
Bardzo ciekawy wpis. Wszystkie przedstawione w nim warunki są bardzo istotne. Ważne jest też, by pracownicy dokładnie znali zasady BHP. W dużej mierze stanowi to zabezpieczenie przed groźnymi wypadkami. Takie kwestie powinny być poruszane regularnie np. podczas okresowych szkoleń BHP.
http://okresowebhp.pl/