Protokoły sieciowe - protokół TCP IP

Protokoły siecioweProtokołem w sieci komputerowej nazywamy zbiór zasad syntaktycznych i semantycznych sposobu komunikowania się jej elementów funkcjonalnych. Dzięki tym zasadom urządzenia tworzące sieć mogą się porozumiewać.

Podstawowym zadaniem protokołu jest identyfikacja procesu, z którym chce się komunikować proces bazowy. Zwykle w sieci pracuje wiele komputerów.

Konieczne jest podanie sposobu określania właściwego adresata, sposobu rozpoczynania i kończenia transmisji, a także sposobu przesyłania danych. Przesyłana informacja może być porcjowana - protokół musi umieć odtworzyć informację w postaci pierwotnej.

Ponadto informacja może z różnych powodów być przesłana niepoprawnie. Protokół musi wykrywać i usuwać powstałe w ten sposób błędy, prosząc nadawcę o ponowną transmisję danej informacji. Różnorodność urządzeń pracujących w sieci może być przyczyną niedopasowania szybkości pracy nadawcy i odbiorcy informacji. Protokół powinien zapewniać synchronizację przesyłania danych poprzez zrealizowanie sprzężenia zwrotnego pomiędzy urządzeniami biorącymi udział w transmisji. Ponadto z uwagi na możliwość realizacji połączenia między komputerami na różne sposoby, protokół powinien zapewniać wybór optymalnej drogi transmisji.

Sieci komputerowe - Protokół TCP/IP

Protokół TCP jest najważniejszą usługą sieci i wraz z IP dał nazwę całej rodzinie protokołów TCP/IP. Pomimo związku z protokołem IP, TCP jest protokołem w pełni niezależnym. Możliwe jest używanie go zarówno w pojedynczej sieci takiej jak ethernet jak i w skomplikowanej sieci internetowej. TCP organizuje dwukierunkową współpracę między warstwą IP, a warstwami wyższymi, uwzględniając przy tym wszystkie aspekty priorytetów i bezpieczeństwa. Musi prawidłowo obsłużyć niespodziewane zakończenie aplikacji, do której właśnie wędruje datagram, musi również bezpiecznie izolować warstwy wyższe, w szczególności aplikacje użytkownika, od skutków awarii w warstwie protokołu IP. Scentralizowanie wszystkich tych aspektów w jednej warstwie umożliwia znaczną oszczędność nakładów na projektowanie oprogramowania.

Komentarze