Społeczeństwo informacyjne - definicja, charakterystyka

Społeczeństwo informacyjneSpołeczeństwo informacyjne. Możemy się nazwać w dzisiejszym świecie społeczeństwem informacyjnym. Jest to jeden z rodzajów społeczeństwa poprzemysłowego.

Pierwszym typem, jakim byliśmy jest społeczeństwo tradycyjne, gdzie od form pierwotnym przechodziliśmy do tych bardziej zorganizowanych, do uprawy roli i hodowli zwierząt.

Na tym etapie było się głównie z rolnictwa. Gdy do głosu zaczął dochodzić przemysł, społeczeństwo zmieniało się na przemysłowe. Tam ważne były takie kwestie jak produkcja, zysk, demokracja, pluralizm poglądów, klasy społeczne, kapitalizm.

Pojawił się również komunizm, socjalizm, społeczeństwo dzieliło się także na miejskie i wiejskie. Obecnie za to jesteśmy na etapie społeczeństwa informacyjnego.

Społeczeństwo informacyjne

W społeczeństwie informacyjnym najważniejszym towarem nie jest ani ziemia, ani kapitał, a właśnie informacja. Jest ona jednym z ważniejszych dóbr niematerialnych, czasami jest nawet traktowana jako ważniejsza niż niejedno dobro materialne. W społeczeństwie informacyjnym tak ważne jest przetwarzanie informacji, przechowywanie ich, magazynowanie, przesyłanie oraz dekodowanie znaczeń tych wiadomości. Pojawiają się nowe formy przekazu danych. Zaliczyć do nich można formy elektroniczne, czyli maile, czaty internetowe oraz dyskutowanie na forach. Nie można również zapomnieć o telefonach komórkowych, przesyłaniu wiadomości w formie tekstowej czy multimedialnej.

Dziś wiadomością może być nie tylko tekst, ale również obrazek, dźwięk, fragment filmu albo pojedyncza ikonka czy zbiór znaków. Dla przykładu: dwukropek i nawis to uśmiech. Przesyłamy komuś taką ikonkę w wiadomości tekstowej i na czacie internetowym, a odbiorca wie, że jesteśmy szczęśliwi lub rozśmieszyła nas jego wiadomość. W społeczeństwie informacyjnym można mówić się tylko o nowoczesnych technikach komunikowania się i przetwarzania informacji, ale również o rozwoju sektora usług. Na wysokim poziomie funkcjonuje informatyka oraz telekomunikacja, jako dziedziny naczelne, ale prężnie rozwija się także sektor usług oraz bankowość.

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwa otwarte.

Komentarze