Czym jest żuraw budowlany? Rodzaje żurawi budowlanych

Żurawie budowlane wieżoweŻuraw budowlany (wieżowy) jest dźwignicą, której część ustroju nośnego, zwana wysięgnikiem, wykonuje ruchy obrotowe w płaszczyźnie poziomej lub pionowej jednocześnie ograniczonej wysokością podnoszenia i skrajnymi położeniami wysięgnika.

Rodzaje żurawi budowlanych

1. Żuraw stały - jest to żuraw, którego ustrój nośny jest umiejscowiony na stałe w fundamencie na stałe podstawie, o napędzie podnoszenia ręcznym lub elektrycznym, kierowany z ziemi lub z kabiny. Tego rodzaju żurawie dzielą się na ścienne, przyścienne i wolno stojące.

2. Żuraw przewoźny - to żuraw na podwoziu umożliwiającym przemieszczanie żurawia na krótkich odległościach, na przykład w hali warsztatu. Dzielą się na żurawie wspornikowe, nastawne i wychylne.

3. Żuraw przenośny - to żuraw przystosowany konstrukcyjnie do zmiany miejsca pracy przez przeniesienie i zamocowanie jego ustroju nośnego na stałej podstawie lub przystosowanych podwoziach środków transportu ogólnego przeznaczenia, o napędzie podnoszenia ręcznym lub elektrycznym, kierowany do ziemi lub z kabiny. Dzielą się na żurawie wspornikowe, nastawne i wychylne.

4. Żuraw jezdniowy - to żuraw na podwoziu z niezależnym źródłem zasilania, umożliwiającym swobodną zmianę miejsca eksploatacji lub stanowiska pracy w granicach odpowiednio przystosowanych dróg, o napędzie podnoszenia mechanicznym, elektrycznym lub hydraulicznym. Dzielą się na żurawie samojezdne (z własnym napędem jazdy), kołowe lub gąsienicowe, na samochodzie, na ciągniku wspornikowe, nastawne, wychylne i wypadowe. W gospodarce magazynowo-transportowej, na placach budów, w miejscach przeładunków najszersze zastosowanie znalazły żurawie jezdniowe. Dzięki swej manewrowości i walorom eksploatacyjnym są jednym z podstawowych środków transportu wewnętrznego. Przeważnie są stosowane:

  • żurawie samojezdne kołowe (typu samochodowego) na specjalnych podwoziach wieloosiowych z oddzielnymi stanowiskami kierowcy i operatora oraz z osprzętem roboczym: teleskopowym, kratowym lub wieżowym, stosowane głównie przy montażu obiektów przemysłowych.
  • żurawie samojezdne gąsienicowe na specjalnym podwoziu z osprzętem roboczym: teleskopowym, kratowym lub wieżowym, stosowane głównie przy montażu obiektów przemysłowych.
  • żurawie samochodowe zbudowane na podwoziu samochodowym (standardowym lub specjalnym), wyposażone w dodatkową kabinę umieszczoną w części obrotowej żurawia, z której operator steruje ruchami roboczymi żurawia. Ograniczona nośność podwozi samochodowych pozwala na montowanie na nich żurawi o maksymalnym udźwigu.

4. Żuraw torowy - to żuraw na podwoziu przystosowanym do poruszania się po torze; dzielą się na żurawie jednoszynowe naziemne i pościenne, dwuszynowe na wózku, wieżowe, na podwoziu kolejowym, półbramowe, bramowe wspornikowe, nastawne, wychylne i wypadowe.

5. Żuraw pływający - to żuraw zbudowany na specjalnej jednostce pływającej (pontonie); dzielą się na żurawie wspornikowe, nastawne, wychylne, wypadowe i przesuwne.

Komentarze